ប្រទេសចិន​បង្ហោះ​ផ្កាយរណប​ណែនាំផ្លូវ​សញ្ញា ​Beidou ​​​ទី២៨​និងទី២៩​ដោយ​ជោគជ័យ​
2018-02-13 15:56:35  cri  Web Editor:Sun
    វេលា​ម៉ោង១៣និង៣នាទីនៅថ្ងៃទី១២​ខែកុម្ភៈ​ឆ្នាំ២០១៨​ ប្រទេសចិន​បាន​បាញ់​បង្ហោះ​ផ្កាយរណប​ណែនាំផ្លូវ​សញ្ញា ​Beidou ​​​ទី២៨​និងទី២៩​ដោយ​ជោគជ័យ​ដោយ​ប្រើប្រាស់​កាំជ្រួច​ដឹកជញ្ជូន​​សញ្ញា ​Changzheng ​លេខបី​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​បង្ហោះ​ផ្កាយរណប​ Xichang ។
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ