កីឡាការិនី​នៃ​គណៈប្រតិភូ​ប្រទេស​ចិន​ទទួល​បាន​មេដាយ​ដំបូង​គេ​សម្រាប់​គណៈប្រតិភូ​ចិន​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​រដូវ​រងា​ក្រុង​PeongChang
2018-02-13 16:01:24  cri  Web Editor:Ma
 ថ្ងៃ​ត្រង់​ថ្ងៃ​ទី​១៣​កុម្ភៈ​តាម​ម៉ោង​តំបន់ ​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​វគ្គ​ផ្តាច់​ព្រត្រ័​ជិៈ​ស្គី​លើ​ក្តារ​បន្ទះ​មួយ​ក្នង​ទីលាន​អក្សរ​Uផ្នែក​នារី​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​រដូវ​រងា​ក្រុង​PeongChang  ​ការ​ជិៈ​ស្គី​លើ​ក្តារ​បន្ទះ​របស់​អ្នកនាងLiuJiaYuកីឡាការី​ប្រទេស​ចិន​លើ​ជុំ​ទី​២​ទទួល​បាន​ពិន្ទុ​៨៩.៧៥។​នាង​ទទួល​បាន​មេដាយ​ដំបូង​គេ​សម្រាប់​គណៈប្រតិភូ​ចិន​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​រដូវ​រងា​ក្រុង​PeongChang​។
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ