ប្រទះឃើញ​គ្រាប់បែក​ដែល​បន្សល់ទុក​ពី សម័យសង្គ្រាម​លោក​លើកទី ២ នៅទន្លេ​Thames
2018-02-13 16:08:07  cri  Web Editor:Xu
    តាម​ការផ្សាយដំណឹង​នៃ​ប្រព័ន្ធសារព័ត៌មាន​អង់គ្លេស​កាលពី​ថ្ងៃទី ១២ ខែកុម្ភៈ​តាមម៉ោង​តំបន់​ឲ្យដឹងថា មួយថ្ងៃ​មុន ផ្នែកប៉ូលិស​ក្រុងឡុងដ៍​បានរកឃើញ​គ្រាប់បែក​មួយគ្រាប់​ដែល​បន្សល់ទុកពី​សម័យសង្គ្រាមលោក​លើកទី ២ នៅក្នុង​ទន្លេThames ដូច្នេះ ព្រលានយន្តហោះ​ក្រុងឡុងដ៍​ត្រូវបិទ​ជាបន្ទាន់ បច្ចុប្បន្ន អ្នកទេសចរ​ដែលរង​ផលប៉ះពា���់​មានជិត ១៦០០០ នាក់ ៕
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ