ទំហំ​ទឹកប្រាក់​​នៃ​ការ​នាំចេញ​នាំចូល​ទំនិញ​សរុប​​របស់ប្រ​ទេស​ចិន​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៧​មាន​ចំនួន​២៧,៧៩​ទ្រីលាន​យាន់​ប្រាក់​ចិន
2018-01-12 15:27:16  cri  Web Editor:Wang

 អគ្គនាយកដ្ឋាន​គយ​ចិន​បានប្រកាស​ទិន្នន័យ​ថ្មី​បំផុត​បង្ហាញ​ថា ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៧​ ​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​នៃ​ការ​នាំចេញ​នាំចូល​ទំនិញ​សរុប​​របស់ប្រ​ទេស​ចិន​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៧​មាន​ចំនួន​២៧,៧៩​ទ្រីលាន​យាន់​ប្រាក់​ចិន​ កើន​១៤,២​%​ធៀប​នឹង​ឆ្នាំ​២០១៦​ ​ដូច្នេះ​ហើយ​បាន​កែប្រែ​សភាពការណ៍​ដែល​ធ្លាក់ចុះ​ពីរឆ្នាំ​ជាប់ៗ​គ្នា​៕

 

 

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ