ធនាគារពិភពលោក​ព្យាករណ៍ថា ហ្វីលីពីន​បាន​ក្លាយទៅ​ជា​ប្រទេស​ដែល​មាន​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​លឿន​ជាង​គេ​បំផុត​នៅ​អាស៊ាន

2018-01-12 17:30:42  cri  Web Editor:Liu

    ថ្ងៃទី១១ ខែមករា ​អ្នកនាំពាក្យ​នៃ​ប្រធានាធិបតី​ហ្វីលីពីន​បាន​បង្ហើប​ឲ្យដឹងថា​ ​​ក្នុង​សន្និសីទ​សារព័ត៌មាន​ថា​ ​តាម​របាយការណ៍​ថ្មី​បំផុត​ស្តីពី​ការ​រំពឹង​ទុក​ចំពោះ​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​ដែល​ចេញ​ផ្សាយ​ដោយ​ធនគារ​ពិភពលោក​​បាន​គូសបញ្ជាក់​ជា​ពិសេស​នូវ​​ ​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​យ៉ាង​លេចធ្លោ​នៃ​ប្រទេស​​ហ្វីលីពីន ​និង​បាន​ព្យាករណ៍​ថា​ ​​ហ្វីលីពីន​នឹង​​ក្លាយ​ជា​អង្គភាព​សេដ្ឋកិច្ច​ដែល​មាន​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​​លឿង​បំផុត​នៅ​អាស៊ាន៕

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ