ក្រុម​ប្រដាប់​អាវុធ​អាហ្វហ្គានីស្ថាន​ចំនួន​៣១​នាក់​ត្រូវ​បាញ់​ស្លាប់​ក្នុង​ការ​វាយប្រហារ​តាម​អាកាស
2017-12-07 15:43:21  cri  Web Editor:Ma
      កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៥​និង​ថ្ងៃ​ទី​៦​ខែ​ធ្នូ អង្គការ​រដ្ឋ​អ៊ីស្លាម​ដែល​ជា​អង្គការ​ជ្រុល​និយម​និង​អង្គការ​តាលីបង់​ដែល​ជា​កម្លាំង​ប្រឆាំង​រដ្ឋាភិបាល​នៅ​អាហ្វហ្គានីស្ថាន​បាន​រង​ការ​វាយ​ប្រហារ​តាម​អាកាស​ដោយ​ឡែក​ពី​គ្នា ​ក្រុម​ប្រដាប់​អាវុធ​សរុប​ចំនួន​៣១​នាក់​ត្រូវ​បាញ់​ស្លាប់​។
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ