រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​និង​ពាណិជ្ជកម្ម​ឡាវថ្លែង​ថា​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ពាណិជ្ជកម្ម​រវាង​ឡាវ​និង​ចិន​បាន​ជំរុញ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ដល់​ការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច​សង្គម​របស់​ឡាវ
2017-11-13 13:51:46  cri  Web Editor:Zheng

 ក្នុងខណៈពេល​ដែលលោក​ស៊ីជីនភីង​អគ្គ​លេខាធិ​ការ​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​មជ្ឈិម​បក្ស​កុ​ម្មុ​យនិស្ត​ចិន​និង​ជា​ប្រធាន​រដ្ឋ​ចិន​ជិត​នឹង​អញ្ជើញ​ទៅ​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​ផ្លូវ​រដ្ឋ​នៅ​ប្រទេស​ឡាវ លោក​ស្រី​Khemmani Pholsenaរដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​និង​ពាណិជ្ជកម្មនិង​ជា​ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​សហប្រតិបត្តិការ​រវាង​ឡាវ​និង​ចិន​បាន​ផ្តល់​បទ​សម្ភាសន៍​ជា​មួយ​អ្នក​សារ​ព័ត៌មាន​នៃ​វិទ្យុ​អន្តរជាតិ​ចិន​នៅ​ក្រុង​វៀងចន្ទ័ន៍​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១០​ខែ​វិច្ឆិកា ដោយលោក​ស្រី​បាន​វាយ​តម្លៃ​ខ្ពស់​ចំពោះ​ទស្សនៈ​អភិបាលកិច្ច​ជាតិ​របស់លោក​ស៊ីជីនភីង​និង​សមិទ្ធផល​សហ​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ពាណិជ្ជកម្ម​រវាង​ឡាវ​និង​ចិន លោក​ស្រី​បង្ហាញ​ថា ប្រទេស​ឡាវ​មាន​ការ​រំពឹង​ទុក​យ៉ាង​ខ្លាំង​ចំពោះ​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​របស់​លោក​ស៊ីជីនភីង​នៅ​ឡាវ​៕

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ