លោក ​Jim ​Yong​ Kim ​ប្រធាន​ធនាគារ​ពិភពលោក​ថ្លែងថា ​បទពិសោធន៍​កាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ​របស់​ប្រទេសចិន​គួរឲ្យ​ប្រទេស​ដែល​មាន​ចំណូល​មធ្យម​រៀនសូត្រ​តាម​
2017-10-13 13:24:34  cri  Web Editor:Sun
    ថ្ងៃទី១២​ខែតុលា​ លោក​ Jim ​Yong ​Kim​ ប្រធាន​ធនាគារ​ពិភពលោក​បាន​ថ្លែង​នៅ​ក្រុង​វ៉ាស៊ីនតោនថា​ ប្រទេសចិន​បាន​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​នៃ​ភាពក្រីក្រ​របស់​ប្រជាជន​បាន​ចំនួន​៨រយលាន​នាក់ ​ដូច្នេះហើយ​ បទពិសោធន៍​កាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ​របស់​ប្រទេសចិន​គួរឲ្យ​ប្រទេស​ដែល​មាន​ចំណូល​មធ្យម​រៀនសូត្រ​តាម ។
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ