សិក្ខាសាលា​ស្តីពី​ជំរុញ​មុខរបរ​ក្នុង​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ឲ្យ​កើន​ឡើង​ជា​និរន្តរភាព​រវាង​ថៃ​និង​ចិន​រៀប​ចំ​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ទី​ក្រុង​បាងកក
2017-10-12 15:27:35  cri  Web Editor:Ma
    រសៀល​ថ្ងៃ​ទី​១១​ខែ​តុលា ​សិក្ខាសាលា​ស្តីពី​ជំរុញ​មុខរបរ​ក្នុង​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ឲ្យ​កើន​ឡើង​ជា​និរន្តរភាព​រវាង​ថៃ​និង​ចិន​បាន​ធ្វើ​នៅ​ទី​ក្រុង​បាងកក ​អ្នក​ជំនាញការ​និង​វិទ្យាករ​ថៃ​ដែល​បាន​ចូល​រួម​យល់​ឃើញ​ថា ​អ្នក​ទេសចរ​ចិន​មាន​តួនាទី​សំខាន់​ៗ​ក្នុង​ការ​ជំរុញ​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​នៃ​ទេសចរណ៍​ថៃ។
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ