ភាគី​ចិន​ឆ្លើយ​តប​នឹង​ស្ថានការណ៍​ក្នុង​ខេត្ត​Rakhine​នៃ​ប្រទេស​មីយ៉ាន់ម៉ា​ថា​សង្ឃឹម​សង្រ្គាម​អាច​បញ្ឈប់​ក្នុង​ពេល​ឆាប់​ៗ
2017-10-12 15:27:03  cri  Web Editor:Ma
   ថ្ងៃ​ទី​១១​ខែ​តុលា ​លោកស្រី​HuaChunYingអ្នក​នាំ​ពាក្យ​ក្រសួង​ការ​បរទេស​ចិន​បាន​ថ្លែង​ក្នុង​សន្និសីទ​កាសែត​ជា​ប្រចាំ​ថា ​ភាគី​ចិន​រំពឹង​បញ្ហា​មាន​ពាក់​ព័ន្ធ​នៃ​ខេត្ត​Rakhine​ប្រទេស​មីយ៉ាន់ម៉ា​អាច​ដោះ​ស្រាយ​បាន​ដោយ​សមរម្យ​ក្នុង​ពេល​ឆាប់​ៗ​តាម​រយៈ​ការ​សន្ទនា​និង​ពិគ្រោះ​ពិភាក្សា​គ្នា ​សង្រ្គាម​អាច​បញ្ឈប់​ក្នុង​ពេល​ឆាប់​ៗ​ ជន​ស្លូត​ត្រង់​មិន​រង​ការ​ធ្វើ​បាប​ត​ទៅ​ទៀត។
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ