រដ្ឋាភិបាល​មីយ៉ាន់ម៉ា​បង្ហាញ​ឆន្ទៈ​រីករាយ​ទទួល​យក​ជន​ភៀស​ខ្លួន​ខេត្ត​Rakhine​ឲ្យ​វិល​ត្រឡប់មក​វិញ
2017-10-12 15:24:06  cri  Web Editor:Ma
    ថ្ងៃ​ទី​១០​ខែ​តុលា ​លោក ​UKyawTintSweរដ្ឋមន្រ្តី​ការិយាល័យ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​រដ្ឋ​មីយ៉ាន់ម៉ា​បាន​ថ្លែង​ថា ​ជន​ភៀស​ខ្លួន​ដែល​រត់​គេច​ទៅ​ប្រទេស​ជិត​ខាង​មាន​ចំនួន​រាប់​សែន​នាក់​ ​រដ្ឋាភិបាល​រីករាយ​ទទួល​ជន​ភៀស​ខ្លួន​មីយ៉ាន់​វិល​មក​មីយ៉ាន់ម៉ា​វិញ​ដោយ​គ្រាន់​តែ​បញ្ជាក់​អត្តសញ្ញាណ ​ហើយ​រដ្ឋាភិបាល​នឹង​ផ្តល់​ជំនួយ​មនុស្ស​ធម៌​និង​ការ​ធានា​សន្តិសុខ​ដល់​ពួក​គេ​យ៉ាង​ពេញលេញ។
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ