លោកYangJieChiទី​ប្រឹក្សា​កិច្ចការ​រដ្ឋ​ចិន​ជួប​សន្ទនា​ជា​មួយ​រដ្ឋមន្រ្តី​ការ​បរទេស​អាមេរិក
2017-09-13 16:29:41  cri  Web Editor:Ma
   បន្ទាប់​ពី​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ប្រទេស​ចាម៉ៃកា​រួច​មក​ ​លោកYangJieChiទី​ប្រឹក្សា​កិច្ចការ​រដ្ឋ​ចិន​បាន​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ដល់​ទី​ក្រុង​វ៉ាស៊ីនតោន​ប្រទេស​អាមេរិក​ហើយ​បាន​ជួប​សន្ទនា​ជា​មួយ​លោក ​RexTillersonរដ្ឋមន្រ្តី​ការ​បរទេស​អាមេរិក​នៅ​ទី​ស្តី​ការ​ក្រសួង​ការ​បរទេស​អាមេរិក​នា​ថ្ងៃ​ទី​១២​ខែ​កញ្ញា។
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ