លោក ​LiKeQiangនិង​អ្នក​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​នៃ​អង្គការ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​អន្តរជាតិ​សំខាន់​ៗ​ធ្វើ​សន្និសីទ​ព័ត៌មាន​ជា​មួយ​គ្នា
2017-09-13 16:25:15  cri  Web Editor:Ma
    ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​១២​ខែ​កញ្ញា ​នៅ​សណ្ឋាគារ​រដ្ឋ​DiaoYuTai ​លោក ​LiKeQiangនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី​ចិន​បាន​រួម​ជា​មួយ​លោក ​KimJimYong​នាយក​ធនាគារ​ពិភពលោក ​លោក​ស្រី​Lagardeអគ្គនាយក​នៃ​អង្គការ​មូលនិធិ​រូបិយវត្ថុ​អន្តរជាតិ​ លោក ​RobertoAzevedoអគ្គនាយក​អង្គការ​ពាណិជ្ជកម្ម​ពិភពលោក ​លោក ​GuyRyderអគ្គនាយក​នៃ​អង្គការ​ពលកម្ម​អន្តរជាតិ  ​លោក​អគ្គលេខាធិការ​អង្គការ​សម្រាប់​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​និង​លោក​ប្រធាន​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ស្ថេរភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ​បាន​ធ្វើ​ការ​សន្ទនា​តុ​មូល​១​បូក​៦​លើក​ទី​២​ ​បន្ទាប់​មក​បាន​ធ្វើ​សន្និសីទ​ព័ត៌មាន​ជា​មួយ​គ្នា។
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ