មហាសន្និបាត​អង្គការសហប្រជាជាតិ​លើក​ទី​៧២​សម្ពោធបើក​នៅ​ក្រុង​ញូវយ៉ក ​ទីស្នាក់​ការ​ទូទៅ​នៃ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​កាល​ពី​ថៃ្ង​ទី១២​ ខែ​កញ្ញា​
2017-09-13 15:13:58  cri  Web Editor:Wei

    កាលពី​រសៀល​ថៃ្ង​ទី​១២​ ខែ​កញ្ញា​ មហាសន្និបាត​អង្គការសហប្រជាជាតិ​លើក​ទី​៧២​បាន​សម្ពោធ​បើក​នៅ​ក្រុង​ញូវយ៉ក ​ទីស្នាក់​ការ​ទូទៅ​នៃ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​។​លោក​Guterres​អគ្គលេខាធិការ​នៃ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​ព្រមទាំង​តំណាង​ដែល​មកពី​បណ្តា​ប្រទេស​ជា​សមាជិក​នៃ​អង្គការ​សហប្រជាជតិ​ជា​ដើម​បាន​អញ្ជើញ​ចូល​រួម​ពិធី​សម្ពោធបើក​នា​ថៃ្ងដដែល៕​

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ