ក្រសួង​ការ​បរទេស​ចិន​រំពឹង​ថា​ ភាគី​មាន​ពាក់ព័ន្ធ​នានា​គាំទ្រ​យ៉ាង​សកម្ម​នូវ​ការ​ខិតខំ​ប្រឹង​ប្រែង​របស់​ភាគី​ចិន​ក្នុង​ការ​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​នុយ​គ្លេអ៊ែរ​នៅ​ឧបទ្វីប​កូរ៉េ​តាម​កិច្ចចរចា​សន្តិភាព​
2017-09-13 15:12:34  cri  Web Editor:Wei

    

      លោក​Gengshuang​ អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួង​ការបរទេស​ចិន​បាន​ថែ្លងថា​ ភាគីចិន​បាន​ប្រកាន់​ខ្ជាប់​ជានិច្ច​នូវ​ការ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​នុយគ្លេអ៊ែរ​នៅ​ឧបទ្វីប​កូរ៉េ​តាម​កិច្ចសន្ទនា​និង​កិច្ចពិភាក្សា​ដោយ​សន្តិវិធី​ ហើយ​បាន​រំពឹងថា​ ភាគី​មាន​ពាក់ព័ន្ធ​នានា​បាន​គាំទ្រ​យ៉ាង​សកម្ម​នូវ​ការ​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​របស់​ភាគីចិន​ក្នុង​ការ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​នេះ​តាម​កិច្ចចរចា​សន្តិភាព៕​

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ