លោក​យ៉ាងជាឈី​ ទីប្រឹក្សា​កិច្ចការ​រដ្ឋចិន​នឹង​អញ្ជើញទៅ​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ប្រទេស​អេស្ប៉ាញ​
2017-09-13 15:18:49  cri  Web Editor:Wei
    តប​តាម​សេចក្តីអញ្ជើញ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​អេស្ប៉ាញ​ លោក​យ៉ាងជាឈី​ ទីប្រឹក្សា​កិច្ចការ​រដ្ឋ​ចិន​នឹង​អញ្ជើញ​ទៅ​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​ជា​ផ្លូវការ​នៅ​ប្រទេស​អេស្ប៉ាញ​ចាប់ពី​ថៃ្ង​ទី១៤​ដល់​ថៃ្ង​ទី១៥​ ខែ​កញ្ញា​ខាង​មុខនេះ៕​
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ