លោកស៊ីជីនភីង ប្រធានរដ្ឋចិន​ផ្ញើសារលិខិត​ជូនពរ​ការសម្ពោធបើក​សន្និសីទ​ប្រចាំឆ្នាំ​និងសន្និសីទ​តំណាងសមាជិក​នៃ​សមាគម​មន្ត្រីសាលាអយ្យការ​អន្តរជាតិ​លើកទី ២២
2017-09-11 14:56:26  cri  Web Editor:Xu
    សន្និសីទ​ប្រចាំឆ្នាំ​និងសន្និសីទ​តំណាងសមាជិក​នៃ​សមាគម​មន្ត្រីសាលាអយ្យការ​អន្តរជាតិ​លើកទី ២២ បានសម្ពោធបើក​នៅក្រុងប៉េកាំង​នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី ១១ ខែកញ្ញា​នេះ ។ លោកស៊ីជីនភីង ប្រធានរដ្ឋចិន​បានផ្ញើ​សារលិខិត​សំដែង​ការជូនពរ​ចំពោះ​ការបើកធ្វើ​សន្និសីទនេះ ៕
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ