វេទិកាឧស្សាហកម្ម​និង​ពាណិជ្ជកម្ម​នៃ​ក្រុម​ប្រទេស​BRICS​សម្ពោធបើក​នៅ​ក្រុង​ស៊ែរមិន​ប្រទេស​ចិន​
2017-09-03 16:00:38  cri  Web Editor:Wei

 

    រសៀល​ថៃ្ងទី​៣​ ខែ​កញ្ញា​ វេទិកា​ឧស្សាហកម្ម​និង​ពាណិជ្ជកម្ម​នៃ​ក្រុម​ប្រទេស​BRICS​លើក​នេះ​ជា​ព្រឹតិ្តការណ៍​ធំ​បំផុត​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​បាន​សម្ពោធបើក​នៅ​ក្រុង​ស៊ែរមិន​ប្រទេស​ចិន។​លោក​ស៊ីជីនភីង​បាន​អញ្ជើញ​ធ្វើជា​អធិបតី​ក្នុង​ពិធី​សម្ពោធ​បើក​ព្រមទាំង​ថែ្លង​សុន្ទរកថា​សំខាន់។​បណ្តា​អ្នក​ដឹកនាំនៃ​ប្រទេស​ជា​ច្រើន​រួម​មាន​ លោក​Micher​Temer​ប្រធានាធិបតី​ប្រេស៊ីល​និង​លោក​JocabZuma​ប្រធានាធិបតី​អាហ្រ្វិក​ខាងត្បូង​ជាដើម​បាន​អញ្ជើញ​ចូលរួម​ពិធី​សម្ពោធបើក​និង​វេទិកា​ឧស្សាហកម្ម​និង​ពាណិជ្ជកម្ម​នៃ​ក្រុម​ប្រទេស​BRICS​ផង​ដែរ៕​

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ