ពិធី​ត្រួតពល​ដើម្បី​អបអរសាទរ​ខួបទី​៩០​នៃ​ការ​បង្កើត​កងទ័ព​រំដោះប្រជាជន​ចិន​បាន​ធ្វើ​នៅ​មូលដ្ឋាន​បង្វីក​បង្កាត់​ZhuRiHe​ប្រទេស​ចិន​
2017-07-30 16:37:23  cri  Web Editor:Liu
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ