រដ្ឋមន្ត្រី​ហិរញ្ញវត្ថុ​អង់គ្លេស​ថ្លែង​ថា​ រដ្ឋាភិបាល​អង់គ្លេស​បាន​ធ្វើការគិតពិចារណា​អំពីការរៀបចំ​​ចាត់ចែង​អន្តរកាល​នៃការ​ដកចេញពី​សហភាព​អឺរ៉ុប
2017-07-17 14:55:58  cri  Web Editor:Li

ថ្ងៃទី ១៦ ខែ​កក្កដា លោក Philip Hammond រដ្ឋមន្ត្រី​ហិរញ្ញវត្ថុ​អង់គ្លេស​បាន​ថ្លែ​ងថា​ ដើម្បី​ការពារ​សេដ្ឋកិច្ច​ជាតិ​​ឲ្យ​បានកាន់តែ​ល្អ​   រដ្ឋាភិបាល​អង់គ្លេស​បានទទួលស្គាល់នូវ​តម្រូវ​ការ​នៃ​ការរៀបចំ​​ចាត់ចែង​អន្តរកាល​នៃ​ការ​​ដកចេញពី​សហភាព​អឺរ៉ុប ។

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ