ព្រឹទ្ធសភា​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ពន្យា​ពេល​ជា​ថ្មី​ម្តង​ទៀត​នូវ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​តាម​របៀប​វារៈ​លើ​គម្រោង​ការ​ធានា​រ៉ាប់រង​សុខាភិបាល​ថ្មី
2017-07-17 15:17:40  cri  Web Editor:Ma
    ថ្ងៃ​ទី​១៥​ខែ​កក្កដា ​លោក ​MitchMcConnell​អ្នក​ដឹក​នាំ​បក្ស​ភាគ​ច្រើន​នៃ​ព្រឹទ្ធសភា​អាមេរិក​បាន​ប្រកាស​ថា ​ដោយ​សារ​លោក ​JohnMcCainសមាជិក​សភា​នៃ​បក្ស​សាធារណរដ្ឋ​ត្រូវ​ការ​សម្រាក​បន្ទាប់​ពី​ការ​វះកាត់ ​ដូច្នេះ​ហើយ​ព្រឹទ្ធសភា​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​នឹង​ពន្យា​ពេល​ជា​ថ្មី​ម្តង​ទៀត​នូវ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​តាម​របៀប​វារៈ​លើ​គម្រោង​ការ​ធានា​រ៉ាប់រង​សុខាភិបាល​ថ្មី​ដែល​ត្រូវ​កំណត់​ធ្វើ​នៅ​សប្តាហ៍​ក្រោយ​តាម​ផែនការ​ពី​មុន។
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ