សិក្ខា​សាលា​ស្តីពី​ខួប​ទី​៥០​នៃ​ការ​បង្កើត​សមាគមន៍​អាស៊ាន​និង​ទំនាក់​ទំនង​រវាង​ចិន​និង​អាស៊ាន​បើក​ធ្វើ​នៅ​ទី​ក្រុង​ហ្សាកាតា​ប្រទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី
2017-07-17 15:13:25  cri  Web Editor:Ma
      សិក្ខា​សាលា​ស្តីពី​ខួប​ទី​៥០​នៃ​ការ​បង្កើត​សមាគមន៍​អាស៊ាន​និង​ទំនាក់​ទំនង​រវាង​ចិន​និង​អាស៊ាន​ដែល​រៀបចំ​ធ្វើ​ដោយ​តំណាង​ទូត​ប្រទេស​ចិន​ប្រចាំ​អាស៊ាន​និង​មជ្ឈមណ្ឌល​ស្រាវជ្រាវ​អាស៊ាន​នៃ​មហាវិទ្យាល័យ​ឥណ្ឌូនេស៊ី​បាន​បើក​ធ្វើ​នៅ​ទី​ក្រុង​ហ្សាកាតា​រដ្ឋធានី​ប្រទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៤​ខែ​កក្កដា។​ភាគី​នានា​ដែល​ចូល​រួម​សិក្ខា​សាលា​នេះ​បាន​វាយ​តម្លៃ​ជា​វិជ្ជមាន​ចំពោះ​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​នៃ​ទំនាក់​ទំនង​ចិន​និង​អាស៊ាន ​ហើយ​រំពឹង​ថា​ភាគី​ទាំង​ពីរ​អាច​បន្ត​បង្កើន​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិ​ការ​និង​រួម​គ្នា​ជំរុញ​ភាព​រុង​រឿង​ថ្កុំថ្កើង។
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ