លោក​ប្រធានរដ្ឋចិន​ ស៊ីជីនភីង​ជួបសន្ទនា​ជាមួយ​លោក ​Frank-Walter​ Steinmeier​ ប្រធានាធិបតី​អាល្លឺម៉ង់
2017-07-06 14:14:56  cri  Web Editor:Sun

លោក​ប្រធានរដ្ឋចិន​ ស៊ីជីនភីង​ជួបសន្ទនា​ជាមួយ​លោក ​Frank-Walter​ Steinmeier​ ប្រធានាធិបតី​អាល្លឺម៉ង់ ។

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ