លោក​ប្រធានរដ្ឋចិន​ ស៊ីជីនភីង​និង​លោកស្រី​ Merkel ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​អាល្លឺម៉ង់​អញ្ជើញ​ទៅ​ទស្សនា​ជាមួយគ្នា​នូវ​ការប្រកួត​កីឡា​បាល់ទាត់​​របស់​យុវជន​និង​ក្មេងជំទង់​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​មិត្ត​រវាង​ប្រទេសចិន​និង​អាល្លឺម៉ង់
2017-07-06 14:04:53  cri  Web Editor:Sun

លោក​ប្រធានរដ្ឋចិន​ ស៊ីជីនភីង​និង​លោកស្រី​ Merkel ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​អាល្លឺម៉ង់​អញ្ជើញ​ទៅ​ទស្សនា​ជាមួយគ្នា​នូវ​ការប្រកួត​កីឡា​បាល់ទាត់​​របស់​យុវជន​និង​ក្មេងជំទង់​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​មិត្ត​រវាង​ប្រទេសចិន​និង​អាល្លឺម៉ង់ ។

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ