រថយន្ត​មួយ​គ្រឿង​នៃ​ទី​ក្រុង​ឡុងដ៍​ប្រទេស​អង់គ្លេស​បើក​បុក​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ហ្វូង​មនុស្ស​បណ្តាល​ឲ្យ​មនុស្ស​ច្រើន​នាក់​រង​របួស
2017-06-19 15:53:55  cri  Web Editor:Ma
    តាម​ដំណឹង​នៃ​ប្រព័ន្ធ​សារ​ព័ត៌មាន​អង់គ្លេស​ឲ្យ​ដឹង​ថា ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​១៩​ខែ​មិថុនា ​នៅ​ទី​ក្រុង​ឡុងដ៍​រដ្ឋធានី​ប្រទេស​អង់គ្លេស​បាន​កើត​ករណី​រថយន្ត​មួយ​គ្រឿង​បើក​បុក​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ហ្វូង​មនុស្ស​ បណ្តាល​ឲ្យ​មនុស្ស​ច្រើន​នាក់​រង​របួស ​ហើយ​ប៉ូលិស​បាន​ចាប់​ខ្លួន​មនុស្ស​ម្នាក់​។
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ