តំបន់​ពាណិជ្ជកម្ម​តាម​ច្រក​ព្រំដែន​LongBang​រវាង​ចិន​និង​វៀតណាម​បាន​បើក​ទ្វារ​ដំណើរ​ការ
2017-06-19 15:53:25  cri  Web Editor:Ma
    ថ្ងៃ​ទី​១៦​ខែ​មិថុនា ​ក្រុម​ការងារ​ដែល​ដឹក​នាំ​ដោយ​ការិយាល័​ច្រក​GuangXiប្រទេស​ចិន​បាន​សម្រេច​ឲ្យ​តំបន់​ពាណិជ្ជកម្ម​តាម​ច្រក​ព្រំដែន​LongBang​នៃ​ទី​ក្រុង​JingXiរវាង​ចិន​និង​វៀតណាម​បើក​ទ្វារ​ដំណើរ​ការ​ តំបន់​ពាណិជ្ជកម្ម​នេះ​នា​ពេល​អនាគត​អាច​ឆ្លើយ​តប​តាម​សេចក្តី​ត្រូវ​ការ​ជា​មូលដ្ឋាន​របស់​ប្រជាជន​ដែល​រស់​នៅ​ទី​នោះ​ដើម្បី​អាច​ទិញ​ទំនិញ​ ប្រកាស​ពន្ធគយ​និង​ការ​ទូទាត់​ថវិកា​តែ​ម្តង​។
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ