លោក​ Zhanggaoli ​ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី​នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​កិច្ចការរដ្ឋ​ចិន​ជួបសន្ទនា​ការងារ​ជា​មួយ​លោក​ Luhut​ បេសកជន​ពិសេស​របស់​ប្រធានាធិបតី​ឥណ្ឌូនេស៊ី​និងជា​រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ចាត់​ចែង​កិច្ចការមហាសមុទ្រ​
2017-06-19 14:59:53  cri  Web Editor:Wei

   ថៃ្ង​ទី១៦​ ខែ​មិថុនា​ លោក​ Zhanggaoli​ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី​នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​កិច្ចការ​រដ្ឋ​ចិន​បាន​ជួប​សន្ទនា​ការងារ​ជាមួយ​លោក​ Luhut​ បេសកជន​ពិសេស​របស់​ប្រធានាធិបតី​ឥណ្ឌូនេស៊ី​និងជា​រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ចាត់ចែង​កិច្ចការមហាសមុទ្រ​ឥណ្ឌូនេស៊ី​នៅ​ក្រុង​ប៉េកាំង។​

    លោក​ Zhanggaol​i បាន​ថែ្លងថា​ ភាគី​ទាំងពីរ​ត្រូវតែ​អនុវត្ត​ជាក់សែ្តង​ដោយ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​នូវ​មតិ​ឯកភាពគ្នា​របស់​ប្រមុខ​រដ្ឋ​ប្រទេស​ទាំងពីរ​ ធ្វើ​ការអភិវឌ្ឍ​ជា​យុទ្ធសាស្រ្ត​ឲ្យ​បាន​ស៊ីជម្រៅ​និង​ជា​និរន្តរភាព​ព្រមទាំង​តភ្ជាប់​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ជាក់សែ្តង​លើ​គ្រប់​វិស័យ​អនុវត្ត​ឲ្យ​បានល្អ​នូវ​កម្មវិធី​សំខាន់ៗ​អំពី​ផ្លូវដែក​ល្បឿនលឿន​ពី​ក្រុងហ្សាកាតា​ដល់​ប៉ាន់ឡុង​ហើយ​នឹង​លើកកម្ពស់​កម្រិត​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​នៃ​ប្រទេស​ទាំងពីរ​ផងដែរ៕​
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ