ការនិយាយ​ឆ្លើយឆ្លង​នៅ​ក្រុង​សៀងហៃ​រវាង​ចិន​និង​ប្រេស៊ីល​បាន​ឯកភាព​មតិគ្នា​ជា​ច្រើន​ចំណុច​សម្រាប់​ធ្វើឲ្យ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ខាងហិរញ្ញវត្ថុ​កាន់តែ​ស៊ីជម្រៅ​
2017-06-19 14:59:09  cri  Web Editor:Wei
    ថៃ្ង​ទី១៨​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្លើយតប​នឹង​ស្ថានភាព​សេដ្ឋកិច្ច​អន្តរជាតិ​យ៉ាង​ស្មុគ​ស្មាញ​និង​ភាព​ប្រែ​ប្រួល​ជា​ច្រើន​ មន្រ្តី​ក្រសួង​ហរិញ្ញវត្ថុ​ចិន​និង​ប្រេស៊ីល​បាន​ថែ្លង​នៅ​ក្រុងសៀងហៃ​ថា​ប្រទេស​ទាំងពីរ​នឹង​ធ្វើឲ្យ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​លើ​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​កាន់តែ​ស៊ីជម្រៅ​ ថែមទាំង​ជំរុញ​ការ​កសាង​ទំនាក់ទំនង​ភាពជា​ដៃគូ​យុទ្ធសាស្រ្ត​គ្រប់​ជ្រុងជ្រោយ​រវាង​ចិន​និង​ប្រេស៊ីល​ជា​បន្ត​ទៅ​ទៀត៕​
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ