វេទិកា​និយាយ​ឆ្លើយ​ឆ្លង​ខាង​នយោបាយ​ជាន់​ខ្ពស់​លើក​ទី​៤​រវាង​ចិន​និង​ជប៉ុន​ចាប់​ផ្តើម​
2017-05-30 15:07:34  cri  Web Editor:Wei

 

   ថៃ្ង​ទី២៩​ ខែ​ឧសភា​ តបតាម​សេចក្តីអញ្ជើញ​ លោក​ Yang​ Jiechi​ សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​កិច្ចការ​រដ្ឋ​ចិន​បាន​ធ្វើ​ជា​សហអធិបតី​នៃ​វេទិកា​និយាយ​ឆ្លើយឆ្លង​ខាង​នយោបាយ​ជាន់​ខ្ពស់​លើក​ទី ៤​ រវាង​ចិន​និង​ជប៉ុន​ជា​មួយ​លោក​ Yati​ syoutarou​ នាយក​មន្ទីរ​ធានា​សន្តិសុខ​ជាតិ​ជប៉ុន​នៅកែ្បរ​ក្រុង​តូក្យូ៕​

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ