ស្ថាប័នចិននិងថៃ​បើកធ្វើកិច្ច​ពិគ្រោះពិភាក្សាស្តីពីពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគ​​ឆ្លង​ដែនរបស់ប្រទេសថៃ
2017-05-19 17:34:27  cri  Web Editor:Wang
ថ្ងៃទី ១៨ ខែ ឧសភា កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្តីពីពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគ​ឆ្លងកាត់​ដែនបានរៀបចំធ្វើនៅក្រុងបាងកក​ប្រទេសថៃ ​ដែលមានប្រទេសចិននិងថៃមានតំណាងក្រុមហ៊ុនជាង​ ៣០០​ នាក់មកពីប្រទេសចិននិងថៃ​​បានចូលរួមកចិ្ច​ពិគ្រោះពិភាក្សានេះ។
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ