លោកZhangGaoliនឹងអញ្ជើញ​ចូលរួមពិធីបើកនៃកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះពិភាក្សា​​ស្តីពីសន្ធិសញ្ញាតំបន់ប៉ូលខាងត្បូងលើកទី៤០និង​ពិធីបើក​កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មា​ធិកា​រ​ការពារបរិស្ថាននៅតំបន់ប៉ូលខាងត្បូងលើកទី២០
2017-05-19 17:29:50  cri  Web Editor:Wang
ថ្ងៃទី ១៨ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ១០១៧ លោកស្រី Hua Chunying អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការប​រ​ទេសចិន​​បាន​​ប្រកាសថា​ កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះ​ពិភាក្សា​ស្តីពី​សន្ធិសញ្ញ​តំបន់ប៉ូល​ខាង​ត្បូង​លើកទី៤០និង​កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការការពារបរិស្ថាននៅតំបន់ប៉ូលខាងត្បូងលើកទី២០នឹងបើក​ធ្វើ​ចាប់ពីថ្ងៃទី ២២ ខែ ឧសភា ដល់ថ្ងៃទី ១ ខែមិថុនា នៅក្រុងប៉េកាំង ។ លោកZhang Gaoli ឧប​នាយរដ្ឋមន្ត្រី​នៃក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការរដ្ឋចិននឹងអញ្ជើញ​​ចូលរួម​ពិធីសម្ពោធបើក​និងថ្លែងសុន្ទរកថានៅថ្ងៃទី ២៣ ខែ ឧសភា​ ។
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ