ប្រជាពលរដ្ឋ​ចិន​នឹង​​មិន​បាច់​ធ្វើ​​ទិដ្ឋាការ​សម្រាប់​ចូល​​​ប្រទេស​ថៃដើម្បី​ព្យាបាលជំងឺ
2017-05-19 17:38:42  cri  Web Editor:Zhai

      ពេលថ្មី​ៗ​កន្លង​ទៅ​នេះ ប្រទេស​ថៃ​បាន​ដាក់​ចេញ​នូវ​គោលនយោបាយលើក​លែង​​ទិដ្ឋាការ​ចំពោះ​ប្រជាពល​រដ្ឋ​ចិនដែល​ចូលទៅ​​ប្រទេស​ថៃ​ដើម្បី​ព្យាបាល​ជំងឺ សំដៅ​ទាក់​ទាញ​​ទេសចរ​​ចិន​កាន់​តែ​ច្រើន​លើ​វិស័យ​​សេវាកម្ម​ទេសចរណ៍​ដើម្បី​ព្យាបាល​ជំងឺ ៕

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ