គណៈកម្មាធិការ​សហភាព​អឺរ៉ុបក​ពិន័យ​ជា​ទឹក​ប្រាក់យ៉ាង​​ចំពោះ​បណ្តាញ​ហ្វេសប៊ុក​ដែល​ផ្តល់​ព័ត៌មានធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ទស្សនា​មាន​ការ​ភាន់​ច្រឡំ​​​
2017-05-19 17:37:52  cri  Web Editor:Zhai

   ថ្ងៃទី ១៨ ខែ​ឧសភា គណៈកម្មាធិការ​សហភាព​អឺរ៉ុប​បាន​ប្រកាស​ពីការ​ផាក​ពិន័យ​​ជា​ទឹក​ប្រាក់​ចំនួន​ ១១០ លាន​ប្រាក់​អឺរ៉ូ​​ចំពោះ​បណ្តាញ​ហ្វេសប៊ុក​ដែល​ជា​ប្រព័ន្ធ​សារ​ព័ត៌មាន​​ទំនាក់​ទំនង​សង្គមសហរដ្ឋ​អាមេរិក​ ដោយសារ​​ក្រុមហ៊ុន​ហ្វេសប៊ុកបាន​​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ភាព​ភាន់​ច្រឡំ​ស្តីពី​ការ​​ទិញ​យកក្រុមហ៊ុន​​Whatsappដែលជា​ប្រព័ន្ធ​APP​សម្រាប់​ទំនាក់​ទំនង​ភ្លាម ៕

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ