ការ​ស្ទង់​ប្រជាមតិ​បង្ហាញ​ថា​ប្រជាជន​ហ្វីលីពីន​៧៨%​ពេញ​ចិត្ត​ចំពោះ​ប្រតិបត្តិការ​បង្រ្កាប​គ្រឿង​ញៀន​របស់​អាជ្ញាធរ​
2017-04-19 14:41:56  cri  Web Editor:Wang Zhaojun

      ថ្ងៃទី១៨ខែមេសា​ ​ស្ថានីយឧតុនិយមសង្គមដែលជាអង្គភាពស៊ីវិលរបស់ហ្វីលីពីនបានបង្ហាញ​​លទ្ធផលនៃការស្ទង់ប្រជាមតិមួយថា​ ​ប្រជាជនហ្វីលីពីន៧៨%​បានសំដែងការពេញចិត្តចំពោះប្រតិបត្តិការ​​បង្រ្កាបគ្រឿងញៀន​​ដែលផ្តួចផ្តើមដោយលោកឌូទើតេប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន

 

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ