សកម្មភាព​យកបទសម្ភាសន៍​ចម្រុះ​លើក​ទី​៣​ក្រោម​ប្រធានបទ​ប្រទេស​ចិន​និង​អាស៊ាន​រួមគ្នា​កសាង​ផ្លូវសូត្រ​តាម​សមុទ្រ​នៃ​សតវត្សរ៍​ទី​២១​បាន​ចាប់ដំណើរ​នៅ​ទីក្រុង​ChangSha​ប្រទេស​ចិន​
2017-04-19 15:33:59  cri  Web Editor:Liu Yan

    សកម្មភាព​យកបទសម្ភាស​ចម្រុះ​លើក​ទី​៣​ក្រោម​ប្រធានបទ​ប្រទេស​ចិន​និង​អាស៊ាន​រួម​គ្នា​កសាង​ផ្លូវសូត្រ​តាម​សមុទ្រ​នៃ​សតវត្សន៍​ទី​២១​បាន​ចាប់ដំណើរ​នៅ​ទីក្រុង​ChangSha​​ទី​រួម​​ខេត្ត​HuNanប្រទេស​ចិន​នៅ​ថ្ងៃទី​១៨ ខែមេសា​នេះ។

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ