ប្រទេសចិន​និង​វៀតណាម​រៀបចំ​កិច្ច​ប្រជុំនៃ​គណៈកម្មាធិការ​ណែ​នាំ​​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ទេ្វភាគី​រវាង​ប្រទេស​ចិននិង​វៀតណាម​​លើក​ទី ១០
2017-04-18 14:25:28  cri  Web Editor:Zhai Qianqian

     ​​ ថ្ងៃទី ១៧ ខែមេសា​ កិច្ចប្រជុំនៃ​គណៈកម្មាធិការ​ណែនាំ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ទ្វេភាគី​រវាង​ប្រទេស​ចិននិង​វៀតណាម​លើក​ទី ១០ ​បាន​បើក​ធ្វើ​នៅ​ក្រុង​ប៉េកាំង ក្រោម​អធិបតីភាព​របស់​លោក​Yang Jiechi ទីប្រឹក្សា​កិច្ចការ​រដ្ឋ​​ចិននិង​លោក​Pham Binh Minh ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី​វៀតណាម ៕​

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ