លោក​ Li​ Ke​qiang ​នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិន​និង​លោក​Bill ​English​ នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ណូវេហ្សេឡង់​រួមគ្នា​ទស្សនា​មជ្ឈមណ្ឌល​ស្រាវជ្រាវ​Auckland ​នៃ​ក្រុមហ៊ុន ​Haier-Fisher&Paykel ​
2017-03-29 10:24:02  cri  Web Editor:Sun Lingling

    ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី២៨​ខែមីនា​តាម​ម៉ោងតំបន់ ​​ពេល​ទស្សនា​មជ្ឈមណ្ឌល​ស្រាវជ្រាវ ​Auckland ​នៃ​ក្រុមហ៊ុន ​Haier-Fisher&Paykel ​ជាមួយ​លោក​ Bill ​English ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ណូវេហ្សេឡង់​ លោក ​Li​ Ke​qiang ​នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិន​បាន​គូសបញ្ជាក់​ថា ​នឹងធ្វើឲ្យ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ច្នៃប្រឌិតថ្មី​រវាង​ចិននិង​ណូវេហ្សេឡង់​មាន​ភាពស៊ីជម្រៅ ​ហើយ​រួមគ្នា​ពង្រីក​ទីផ្សារ​ឲ្យ​កាន់តែ​ធំ​ផងដែរ ។

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ