កិច្ច​ប្រជុំ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៧នៃ​វេទិកា​បូអាវ​អាស៊ី​​បាន​បើក​ធ្វើ​នៅ​ក្រុងបូអាវ​ខេត្ត​ហៃណាន​ប្រទេស​ចិន​​
• កិច្ច​ប្រជុំ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៧នៃ​វេទិកា​បូអាវ​អាស៊ី​​បាន​បើក​ធ្វើ​នៅ​ក្រុងបូអាវ​ខេត្ត​ហៃណាន​ប្រទេស​ចិន​​
• មគ្គទេសក៍​នៃ​ប្រព័ន្ធ​សារ​ព័ត៌មាន​ចិន​និង​បរទេស​ចំនួន​២១​រូប​ជួបជុំ​គ្នា​នៅ​ក្រុង​បូអាវ​​ដើម្បី​ រួម​កំណត់​ផែនទី​បង្ហាញ​ផ្លូវ​សម្រាប់​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​រវាង​ប្រព័ន្ធ​សារ​ព័ត៌មាន​
• សន្និសីទ​តុមូល​នៃ​មគ្គុទេ្ទសក៍​ប្រព័ន្ធសារព័ត៌មាន​របស់​វេទិកា​បូអាវ​បាន​រៀបចំ​ធ្វើ​នៅ​តំបន់​បូអាវ​ខេត្តហៃណាន​ប្រទេសចិន
• ឯកឧត្តម​ គឹម​ គុណវឌ្ឍ​ អគ្គនាយក​​ទូរទស្សន៍​ជាតិ​កម្ពុជាបាន​ផ្តល់​បទសម្ភាស​ជាមួយ​អ្នកសារព័ត៌មាន​នៃ​វិទ្យុ​អន្តរជាតិ​ចិន​
More>>

លោក ​WANG ​Gengnian​

លោក ​គឹម​ គុណវឌ្ឍ​

លោកស្រី ​Stella ​Hu​

លោក ​KATO​ Yasushi​

លោក ​James ​SU​

លោក ​Bayarsaikhan ​BIDER​

លោក ​HAN​ Wooduck​

លោកស្រី​ Maria​ Elizabeth ​RAYMUNDO​

លោក ​Khurshid ​Ahmed ​MALIK​

លោក​ Ivan ​POLYAKOV​