ព័ត៌មាន​ពិភពលោក​
2017-02-17 15:04:46  cri  Web Editor:Sun Lingling

-សន្និសីទ​រដ្ឋមន្ត្រី​ការបរទេស​នៃ​ក្រុមប្រទេស​G20​បាន​បើកធ្វើ​នៅ​ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់ ។

-លោក​ Wang​ yi ​រដ្ឋមន្ត្រី​ការបរទេសចិន​បាន​ថ្លែងថា ​ការដោះស្រាយ​ការសាកល្បង​ក្នុង​វិស័យ​អភិវឌ្ឍន៍​ មានតែ​បង្កើន​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ។

-លោក ​Mahud ​Abbas​ បាន​ថ្លែងថា ​ប្រទេស​ប៉ាឡេស្ទីន​មិន​លះបង់ចោល​គម្រោង​ប្រទេស​ទាំងពីរ​ទេ ។

-ប្រទេស​កូរ៉េខាងត្បូង​នឹង​ប្រគល់​សព​របស់​វិរបុរស​នៃ​កងទ័ព​ស្មាគ្រចិត្តចិន​ជាង២០​ជូ្ន​ប្រទេសចិន​វិញ​ទៀត ។
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ