ប្រទេស​អារ៉ាប៊ីសេអូឌីត​ប្រកាសថា​បំផ្លាញ​ក្រុម​រដ្ឋអ៊ីស្លាម​ចំនួន ៤ ទាំងអស់​គឺ​ចាប់បាន ១៨ នាក់
2017-02-17 15:56:09  cri  Web Editor:Xu Xiaoxia

    ថ្ងៃ​ទី ១៦ ខែកុម្ភៈ ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​ប្រទេស​អារ៉ាប៊ីសេអូឌីត​បាន​ប្រកាសថា អង្គការ​សន្តិសុខ​ប្រទេសខ្លួន​បាន​បំផ្លាញ​ក្រុម ៤ នៃ​អង្គការ​ជ្រុលនិយម​រដ្ឋអ៊ីស្លាម រួមទាំងអស់​គឺ​ចាប់បាន​សមាជិក ១៨ នាក់ ។

    អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​នៃ​ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសេអូឌីត​បាន​ថ្លែងថា សមាជិក​ក្រុម​ទាំងនេះ​ជាប់សង្ស័យ​នឹង​ការផ្តល់​ការការពារ​ដល់​ភេរវជន​ដែលត្រូវ​ប្រកាស​ចាប់ ស្វែងរក​និង​កេណ្ឌ​សមាជិក​រដ្ឋអ៊ីស្លាម​ហើយ​ជួយ​ពួកគេ​ចូលរួម​សង្គ្រាមជីហាត​នៅក្រៅដែន ផ្សព្វផ្សាយ​គំនិត​ជ្រុលនិយម​នៃ​រដ្ឋអ៊ីស្លាម​លើ​អ៊ីនធើណេត និងផ្តល់​បរិក្ខារបំផ្ទុះ​ដល់​ភេរវជន​បែបអត្តឃាត​ជាដើម ៕
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ